Microsoft Certified Partner - Silver Learning

MS Windows Server 2012 (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 20409Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center3 900,005
MS 20410Installing and Configuring Windows Server 20123 900,00507.12.2015
MS 20410Installing and Configuring Windows Server 20123 900,00511.01.2016
MS 20410Installing and Configuring Windows Server 20123 900,00518.01.2016
MS 20410Installing and Configuring Windows Server 20123 900,005
MS 20411Administering Windows Server 20123 900,00512.10.2015
MS 20411Administering Windows Server 20123 900,00516.11.2015
MS 20411Administering Windows Server 20123 900,005
MS 20412Configuring Advanced Windows Server 2012 Services3 900,00526.10.2015
MS 20412Configuring Advanced Windows Server 2012 Services3 900,00507.12.2015
MS 20412Configuring Advanced Windows Server 2012 Services3 900,005
MS 20413Designing and Implementing a Server Infrastructure3 900,00523.11.2015
MS 20413Designing and Implementing a Server Infrastructure3 900,005
MS 20414Implementing an Advanced Server Infrastructure3 900,005
MS 20415Implementing a Desktop Infrastructure3 900,00502.11.2015
MS 20415Implementing a Desktop Infrastructure3 900,005
MS 20416Implementing Desktop Application Environments3 900,00519.10.2015
MS 20416Implementing Desktop Application Environments3 900,005
MS 20417Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 20123 900,00514.12.2015
MS 20417Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 20123 900,005
MS 55021Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 20122 900,00302.12.2015
MS 55021Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 20122 900,003
MS 10961Automating Administration with Windows PowerShell3 900,005
MS Windows 2008 Server (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 6416Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 20083 900,005
MS 6418Deploying Windows Server 2008 2 900,003
MS 6418+6428Deploying Windows Server 2008 + Configuring and Trobuleshooting Windows Server 2008 Terminal Services3 900,005
MS 6419Conifguring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers3 900,005
MS 6420Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure3 900,005
MS 6421Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure3 900,00512.10.2015
MS 6421Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure3 900,005
MS 6422Implementing and Managing Windows Server 2008 Hyper-V2 900,003
MS 6423Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering2 900,003
MS 6425Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services3 900,00523.11.2015
MS 6425Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services3 900,005
MS 6426Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory2 900,00302.12.2015
MS 6426Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory2 900,003
MS 6427Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server 20082 900,003
MS 6427+6428Configuring and Trobuleshooting Internet Information Services in Windows Server 2008 + Confgiuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Se3 900,005
MS 6428Configuring and Trobuleshooting Windows Server 2008 Terminal Services2 200,002
MS 6429Configuring and Managing Windows Media Services for Windows Server 20082 200,002
MS 6433Planning And Implementing Windows Server 20083 900,005
MS 6435Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure3 900,005
MS 6436Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 20083 900,005
MS 6437Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure2 900,003
MS 50273Planning And Designing Microsoft Virtualization Solutions3 900,005
MS 10215Implementing And Managing Microsoft Server Virtualization3 900,005
MS 10324Implementing And Managing Microsoft Desktop Virtualization3 900,005
MS 6331Deploying And Managing Microsoft System Center Virtual Machine Manager2 900,003
MS WINDOWS 8 (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 20687Configuring Windows 8.13 900,00519.10.2015
MS 20687Configuring Windows 8.13 900,005
MS 20688Supporting Windows 8.13 900,00523.11.2015
MS 20688Supporting Windows 8.13 900,005
MS Windows 7 (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 6291Updating Your Technology Knowledge of Microsoft Windows XP to Windows 7 Beta2 900,003
MS 50311Updating Your Technology Skills from Windows XP to Windows 72 900,003
MS 6292Installing and Configuring Windows 7 Client2 900,00319.10.2015
MS 6292Installing and Configuring Windows 7 Client2 900,003
MS 6293Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise2 900,00307.12.2015
MS 6293Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise2 900,003
MS 50331Windows 7 Enterprise Desktop Technician3 900,005
MS 6294Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments3 900,005
MS 6288Deploying Windows 7 Beta Business Desktops by Using the Microsoft Deployment Toolkit 2010 Beta 2 900,003
Bazy danych (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 10774Quering Microsoft SQL Server 20123 900,005
MS 10775Administering Microsoft SQL Server 2012 Database3 900,00523.11.2015
MS 10775Administering Microsoft SQL Server 2012 Database3 900,005
MS 10777Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 20123 900,005
MS 10776Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases3 900,005
MS 20465Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 20123 900,005
MS 10778Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 20123 900,005
MS 20467Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 20123 900,005
MS 2778Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL2 900,003
MS 6231Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database3 900,005
MS 6232Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database3 900,005
MS 6234Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services2 900,003
MS 6234+6235Implementing and Maintaing Microsft SQL Server 2008 Analysis Services + Integration Services3 900,005
MS 6234+6236Implementing and Maintaing Microsft SQL Server 2008 Analysis Services + Reporting Services3 900,005
MS 6235Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services2 900,003
MS 6235+6236Implementing and Maintaining Microsft SQL Server 2008 Intergration Services + Reporting Services3 900,005
MS 6236Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services2 900,003
MS 50401Designing And Optimizing Database Solutions With Microsoft SQL Server 20083 900,005
MS 10977Updating Your SQL Server Skills to Microsoft SQL Server 20143 900,005
MS 10978Wprowadzenie do Azure dla programistów3 900,005
MS 20462Administering Microsoft SQL Server Databases3 900,00526.10.2015
MS 20462Administering Microsoft SQL Server Databases3 900,00514.12.2015
MS 20462Administering Microsoft SQL Server Databases3 900,00511.01.2016
MS 20462Administering Microsoft SQL Server Databases3 900,005
MS 20461Querying Microsoft SQL Server3 900,00512.10.2015
MS 20461Querying Microsoft SQL Server3 900,005
MS 20461Querying Microsoft SQL Server3 900,005
MS 50331DWindows 7, Enterprise Desktop Support Technician3 900,005
MS 20463CImplementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 3 900,00519.10.2015
MS 20463CImplementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 3 900,00514.12.2015
MS 20463CImplementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 3 900,005
System wymiany informacji (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 20341Core Solutions of Microsoft Exchange Server 20133 900,005
MS 20342Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 20133 900,00512.10.2015
MS 20342Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 20133 900,005
MS 20331Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 20133 900,00516.11.2015
MS 20331Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 20133 900,005
20332Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 20133 900,00514.12.2015
20332Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 20133 900,005
10135Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (MS 10135B) 3 900,005
10174Configuring and Administering Microsoft SharePoint 20103 900,00526.10.2015
10174Configuring and Administering Microsoft SharePoint 20103 900,005
MS 10231Designing A Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure3 900,005
MS 10233Designing And Deploying Messaging Solutions With Microsoft Exchange Server 20103 900,005
MS 10508Planning, Deploying, And Managing Microsoft Exchange 2010 Unified Messaging2 900,003
5060Implementing Windows SharePoint Services 3.0 2 200,002
5061Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007 2 900,003
2552Administering Microsoft Windows SharePoint Services2 200,002
MS 55033ASharePoint 2013 Site Collection and Site Administration3 900,005
MS 55049APowerPivot, Power View and SharePoint 2013 Business Intelligence Center for Analysts2 200,002
MS 10175AMicrosoft SharePoint 2010, Application Development3 900,005
20337Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server 20133 900,005
20331Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 20133 900,005
20336Core Solutions of Microsoft Lync Server 20133 900,005
20341Core Solutions of Microsoft Exchange Server 20133 900,005
Zarzadzanie siecią i serwerami (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 10750Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 20123 900,005
MS 10751Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 20123 900,00519.10.2015
MS 10751Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 20123 900,005
MS 10748Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager2 900,00325.11.2015
MS 10748Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager2 900,003
MS 10747Administering System Center 2012 Configuration Manager 3 900,00516.11.2015
MS 10747Administering System Center 2012 Configuration Manager 3 900,005
Visual Studio .NET - programowanie (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
2667Introduction to Programming2 900,003
20486Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications3 900,005
MS 10262Developing Windows Applications With Microsoft Visual Studio 20103 900,005
MS 10263Developing Windows Communication Foundation Solutions With Microsoft Visual Studio 20102 900,003
MS 10264Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 20103 900,005
MS 10265Developing Data Access Solutions With Microsoft Visual Studio 20103 900,005
MS 10266Programming In C# With Microsoft Visual Studio 20103 900,005
MS 10267Introduction To Web Development With Microsoft Visual Studio 20103 900,005
2524Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET2 900,003
Office 365 (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 20346Managing Office 365 Identities and Requirements3 900,005
MS 20347Enabling Office 365 Services3 900,005
Microsoft Azure (podane ceny są cenami netto)
Kod Temat szkolenia Cena w PLN Czas trwania Data rozpoczęcia
MS 20487Developing Windows Azure and Web Services3 900,005
MS 20532Opracowywanie rozwiązań Microsoft Azure3 900,005
MS 20533Wdrażanie rozwiązań infrastruktury Microsoft Azure3 900,005

powrót