Świadczymy usługi certyfikacyjne jako przedstawiciel Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum powołanym przy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Pojęcie Podpisu Elektronicznego definiuje ustawa z dnia 18 września 2001 r. jako: "dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny".
 
W praktyce jest to instrument wykorzystujący techniki informatyczne, pozwalający spełnić szereg istotnych również z prawnego punktu widzenia, aspektów zabezpieczenia wymiany dokumentów elektronicznych. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest bezpieczniejszy niż podatny na fałszerstwo podpis odręczny.

Kluczowe aspekty bezpieczeństwa transakcji elektronicznych i cechy podpisu elektronicznego to:
 


Elektroniczny Punkt Rejestracji

Do wypisywania wniosków o wydanie nowych i przedłużenie posiadanych certyfikatów SIGILLUM, PWPW Technologie IT, wprowadzono Elektroniczny Punkt Rejestracji (EPR). Proszę wejść na stronę tego Punktu (link w dolnej części strony).

1. Wydanie nowych certyfikatów. Jeśli jeszcze nie założono tam konta, należy najpierw się zarejestrować. Po otrzymaniu linku aktywacyjnego, aktywować konto i zalogować się.

2. Przedłużenie ważności certyfikatu. Należy zalogować się na utworzonym wcześniej koncie. W przypadku zapomnienia hasła można skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła”.

Po zalogowaniu się w Elektronicznym Punkcie Rejestracji należy wypełnić wnioski w sposób następujący:

1. Jeśli certyfikat ma zawierać dane firmowe, należy wybrać "Nowy" w okienku "Certyfikat Firmowy". Po wpisaniu danych firmy „dodać subskrybenta/ów do listy”. Po dodaniu subskrybentów należy kliknąć przycisk „Wyślij formularz”. Subskrybenci wpisani we wniosku otrzymają na podane tam e-maile kupony (Formularze Zgłoszenia Certyfikacyjnego FZC). Po wypełnieniu i odesłaniu ich przez subskrybentów prosimy o kontakt z nami w celu umówienia się po odbiór certyfikatu. Tel.: 42 675 64 34.
 
2. Jeśli certyfikat ma być prywatny, proszę wybrać "Nowy" w okienku "Certyfikat Prywatny". Po wypełnieniu wniosku należy kliknąć przycisk „Wyślij”. Po wykonaniu tych czynności prosimy o kontakt z nami w celu umówienia się po odbiór certyfikatu. Tel.: 42 675 64 34.
 
Strona Elektronicznego Punktu Rejestracji: https://epr2.sigillum.pl/Client/Pages/Client/Login.aspx

Dodatkowo podpis elektorniczny ułatwia komunikację oraz elektroniczną wymiany danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - stanowi on więc certyfikat ZUS Łódź i cała Polska może teraz zaoszczędzić czas i pieniądze, dzięki tej, coraz bardziej popularnej, technologii.

Poniżej informacje o procedurach uzyskania podpisu elektronicznego w CK ZETO S.A. oraz inne pomocne uwagi:
   


powrót