Pojęcie Podpisu Elektronicznego definiuje ustawa z dnia 18 września 2001 r. jako: "dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny".
 
W praktyce jest to instrument wykorzystujący techniki informatyczne, pozwalający spełnić szereg istotnych również z prawnego punktu widzenia, aspektów zabezpieczenia wymiany dokumentów elektronicznych. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest bezpieczniejszy niż podatny na fałszerstwo podpis odręczny.

Kluczowe aspekty bezpieczeństwa transakcji elektronicznych i cechy podpisu elektronicznego to:
 


Dodatkowo podpis elektorniczny ułatwia komunikację oraz elektroniczną wymiany danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - stanowi on więc certyfikat ZUS Łódź i cała Polska może teraz zaoszczędzić czas i pieniądze, dzięki tej, coraz bardziej popularnej, technologii.

Poniżej informacje o procedurach uzyskania podpisu elektronicznego w CK ZETO S.A. oraz inne pomocne uwagi:

 

powrót